Theorie in drie dimensies
Theorie in drie dimensies

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden 3D Theorie, versie 1.0.13.5

Op al onze producten zijn de Algemene Voorwaarden voor levering van Uitgeverij Smit B.V. van toepassing. Het abonnement dat u afsluit is van bepaalde tijd van 4 maanden welke tussentijds niet opzegbaar is. De aard van de overeenkomst, een abonnement van 4 maanden sluit uw herroepingsrecht uit.

Aansprakelijkheid
Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan deze website kunnen onjuistheden echter voorkomen. Uitgeverij Smit B.V. is op geen enkele wijze aansprakelijk, noch kan verantwoordelijk worden gehouden voor welke geleden schade dan ook welke voortvloeit uit de door deze website verstrekte informatie. 

Hieronder valt onder meer, maar niet uitsluitend, het inbreuk plegen op auteursrechtelijke beschermde werk(e ) of het anderszins in strijd handelen met intellectuele eigendomsrechten van derden. 

Uitgeverij Smit B.V. aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade ontstaan door de inhoud van de - al dan niet door derden aangeboden - informatie op deze website. Uitgeverij Smit B.V. behoudt zich dan ook het recht voor om door derden aangeboden informatie te wijzigen en/of te verwijderen, indien de door derden aangeboden of reeds geplaatste informatie in strijd is met de wet, de belangen van overige internetgebruikers of andere derden.

Niets van deze website mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Uitgeverij Smit B.V. openbaar gemaakt worden of verveelvoudigd, zoals omschreven in de Auteurswet.

Uitgeverij Smit B.V. verkoopt, ruilt of verhuurt geen persoonlijke data van derden, tenzij wij u uitdrukkelijk om toestemming hebben gevraagd. Uitgeverij Smit B.V. legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u een abonnement afsluit of anderszins contact heeft met Uitgeverij Smit B.V. en de in haar beheer zijnde websites. Uitgeverij Smit B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van uw rechten op grond van het afgesloten abonnement, de uitvoering van de overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden.
Met deze disclaimer wordt niet beoogd de aansprakelijkheid uit te sluiten in gevallen waarbij het uitsluiten van aansprakelijkheid niet is toegestaan volgens de geldende Nederlandse wet.

Inloggen

Wachtwoord vergeten