Theorie in drie dimensies
Theorie in drie dimensies

Privacy & Cookies

Uw privacy

Deze website is een website van Uitgeverij Smit B.V. Uitgeverij Smit B.V. is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar bezoekers van deze website van essentieel belang is voor haar activiteiten. Persoonlijke gegevens van bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Uitgeverij Smit B.V. houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Uitgeverij Smit B.V., Dillenburgstraat 27b te Eindhoven. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens is de verwerking aangemeld bij de Toezichthouder, het College bescherming persoonsgegevens gevestigd te Den Haag.

Verwerking van persoonsgegevens

Bij het afsluiten van een abonnement dient u uw persoonsgegevens te verstrekken. Uitgeverij Smit B.V. legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer u een Abonnement afsluit of anderszins contact heeft met Uitgeverij Smit B.V.en de in haar beheer zijnde websites. Uitgeverij Smit B.V. gebruikt deze gegevens voor de uitvoering van uw rechten op grond van het afgesloten Abonnement, de uitvoering van de overeenkomsten, voor de ontwikkeling van producten en diensten en om bezoekers van haar nieuwe producten en diensten op de hoogte te houden.

Hierbij tracht Uitgeverij Smit B.V. rekening te houden met uw voorkeuren. Indien u geen prijs stelt op informatie over producten of diensten of wanneer u uw toestemming voor het ontvangen van informatie per e-mail wilt intrekken. Dit kunt u doen door gebruik te maken van de afmeldlink in onze elektronische nieuwsbrief danwel door ons een briefje te sturen naar:

Uitgeverij Smit BV
Dillenburgstraat 27b
5652 AM EINDHOVEN

Uitgeverij Smit B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Cookies

Op de websites - welke in beheer zijn van Uitgeverij Smit B.V. - worden algemene bezoekgegevens, zonder dat deze bezoekers identificeren, bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina's. Tevens is het mogelijk dat de website uw inlognamen en wachtwoord onthoudt. Het doel hiervan is om de websites zo efficiƫnt mogelijk te laten verlopen.

Uitgeverij Smit B.V. maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een kleine informatie-eenheid met gegevens dat of op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen of in de sessie van uw browser staat.

Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Uitgeverij Smit B.V. - en de in haar beheer zijnde websites - kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat gevolgen voor het gebruiksgemak van de websites van Uitgeverij Smit B.V.

Beveiliging

Uitgeverij Smit heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Uitgeverij Smit B.V. toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden

De websites van Uitgeverij Smit B.V. kunnen links opnemen naar andere websites. Uitgeverij Smit kan echter geen verantwoordelijkheid opnemen voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Uitgeverij Smit raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Vragen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft over ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via onderstaande gegevens:

Uitgeverij Smit BV
Dillenburgstraat 27b
5652 AM EINDHOVEN

Wijzigen Privacy- en Cookie statement

Wij behouden ons het recht voor om dit Privacy en Cookie Statement te wijzigen. Wij raden u aan deze pagina daarom geregeld te raadplegen zodat u altijd van de laatste geldende versie op de hoogte bent.

Mei 2013

Inloggen

Wachtwoord vergeten